Chính sách HSE

"Nghĩ an toàn - làm chất lượng": trong suy nghĩ và hành động của mỗi con người Vijako luôn hiểu rằng để thành công trước tiên cần một môi trường làm việc đảm bảo an toàn. Chính vì vậy, Vijako chú trọng đến việc xây dựng chính sách sức khỏe – an toàn – môi trường trong mọi hoạt động của công ty.

Hệ thống an toàn

Chuẩn hóa hệ thống an toàn trong công ty; Tổ chức thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn theo đúng phương án được duyệt cho từng dự án. Trang bị đầy đủ bảo hộ cho người lao động.

Tinh thần làm việc

Đảm bảo tinh thần làm việc thoải mái cho người lao động nhằm tạo ra thành phẩm chất lượng cao nhất như mong đợi.

Môi trường xanh

Tất cả các thành viên cùng góp sức xây dựng môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp, không để xảy ra sự cố, tai nạn.