Video và ấn phẩm

Dự án The Manor Central Park

Video và ấn phẩm 30.06.2021

Dự án The Manor Central Park

Dự án Sunshine

Video và ấn phẩm 30.06.2021

Dự án Sunshine

VIJAKO liên kết với khoa xây dựng công trình Trường ĐH Mỏ Địa Chất về đào tạo, tuyển dụng nhân sự

Video và ấn phẩm 24.03.2021

VIJAKO liên kết với khoa xây dựng công trình Trường ĐH Mỏ Địa Chất về đào tạo, tuyển dụng nhân sự

Tham khảo – Lắp dựng cần trục tháp

Video và ấn phẩm 23.03.2021

Video tham khảo – lắp dựng cần trục tháp

Tham khảo HSE 7

Video và ấn phẩm 23.03.2021

Video tham khảo HSE7

Tham khảo HSE 6

Video và ấn phẩm 23.03.2021

Video tham khảo HSE6
Trang 1 trong tổng số 2 trang