Tổ chức và chính sách nhân lực

VIJAKO nhận thức rằng, chất lượng nhân lực luôn là yếu tố cạnh tranh hàng đầu, trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào.

Con người VIJAKO luôn thay đổi để thích nghi với những giá trị mới và sẵn sàng chia sẻ, học hỏi bồi đắp các kiến thức, kỹ năng cần thiết để hoàn thiện bản thân và đóng góp tích cực vào sự phát triển của Công ty và yêu cầu từ Khách hàng.

Bên cạnh đó, chủ trương nhất quán dành ưu tiên cho quyền lợi người lao động và chính sách đãi ngộ công bằng sẽ đảm bảo duy trì và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng, tâm huyết với Công ty.

Chính sách đào tạo và quản lý nhân sự
của Vijako được thể hiện qua 10 yếu tố chính dưới đây

Đào tạo

Giao việc
đúng năng lực

Cung cấp đủ
điều kiện làm việc

Khuyến khích

Quyền lợi

Chia sẻ
kinh nghiệm

Thông tin mục tiêu
và trách nhiệm

Truyền
cảm hứng

Lắng nghe

Vinh danh