Tuyển dụng

STT Vị trí
01

Chuyên viên nhân sự

Cập nhật: 25.02.2023

02

Cán bộ QA/QC hoàn thiện nột thất

Cập nhật: 11.02.2023

03

Chỉ Huy Trưởng

Cập nhật: 21.10.2022

04

Cán bộ giám sát hoàn thiện Fitout

Cập nhật: 16.08.2022

05

Chỉ huy phó phần hoàn thiện

Cập nhật: 14.06.2022

06

Chuyên viên đầu tư

Cập nhật: 13.06.2022

Trang 1 trong tổng số 5 trang