Năng lực tài chính

Với chính sách tập trung quản lý dòng tiền và cơ cấu vốn hợp lý, minh bạch, Vijako luôn duy trì tăng trưởng ổn định – bền vững. Thể hiện qua sự đánh giá cao của các đối tác, luôn hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước, cam kết không nợ lương với người lao động, đảm bảo lợi nhuận cam kết với các cổ đông.