DỰ ÁN

... Hiện nay, VIJAKO đã và đang thực hiện tốt vai trò tổng thầu thi công trực tiếp các dự án quy mô tầm trung ở mức độ yêu cầu cao nhất …