Nhà máy TCI Precision

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần TCI Precision

Lĩnh vực: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Thi công xây dựng nhà máy TCI Precision

Tổng thầu: ENCO Industry

Đơn vị thực hiện: VIJAKO

Tiến độ thi công: Tháng 7/2021 - Tháng 12/2021

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Phú - Bắc Giang

Chia sẻ đến các trang mạng:

Quy mô

Dự án

Tổng diện tích

Thực hiện

Dự án

Dự án khác