Nhà máy Brother

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Brother Industries Việt Nam

Lĩnh vực: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Thi công nhà máy Brother

Tổng thầu: ENCO Industry

Đơn vị thực hiện: VIJAKO

Tiến độ thi công: Tháng 3/2020 - Tháng 11/2020

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương

Chia sẻ đến các trang mạng:

Quy mô

Dự án

Tổng diện tích

Thực hiện

Dự án

Dự án khác