Nhà máy Misawa

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Misawa Engineering Việt Nam

Lĩnh vực: Công trình công nghiệp

Đơn vị thực hiện: VIJAKO

Tiến độ thi công: Tháng 05/2019 -:- Tháng 01/2020

Địa chỉ: Kim Thành, Hải Dương

Chia sẻ đến các trang mạng:

Quy mô

Dự án

+ Dự án có Tổng diện tích 15,300 m2

Tổng diện tích

Thực hiện

Dự án

+ Gồm nhà xưởng 1 tầng diện tích 1700m2, tòa nhà văn phòng diện tích 720m2

Dự án khác