Chương trình ủng hộ Quỹ trò nghèo vùng cao

- 23/02/2021 -

Với truyền thống tương thân, tương ái đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm và văn hóa doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội. Vừa qua, ngày 20/02/2021 Công ty đã có những đóng góp cùng với cộng đồng chung tay hỗ trợ thông qua Quỹ trò nghèo vùng cao do Chủ tịch điều hành Hội đồng quản lý: Nhà báo Trần Đăng Tuấn, Chủ tịch danh dự: GS. Ngô Bảo Châu đứng ra thành lập Quỹ, thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, Ông Lê Văn Chiến đã trao tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung năm 2020 và chương trình cơm có thịt với số tiền hỗ trợ: 50.000.000đ.
Đây là tình cảm và cũng là trách nhiệm của Công ty đối với cộng đồng chung tay thực hiện các hoạt động cứu trợ, động viên đồng bào miền Trung vượt qua ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, mưa lũ, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống và hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng bữa ăn cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vùng cao .

 

 

 

Chia sẻ đến các trang mạng: