Thư viện

...Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu về xây dựng, nỗ lực hết mình với khách hàng đối tác. Đặc biệt là cam kết về chất lượng sản phẩm - dịch vụ và tiến độ thực hiện ...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật XD 62.2020.QH14

1.62MB

Luat-sua-Luat-XD-62.2020.QH14-3.pdf