Phòng/chống dịch Covid-19

- 19/02/2021 -

Thực hiện sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng về công tác phòng, chống dịch Covid – 19, Ban Lãnh đạo công ty đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, chỉ đạo thành lập tiểu ban chỉ đạo phòng, chống COVID – 19 của Công ty, xây dựng các phương án và đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.
Công ty đã thực hiện phun thuốc khử trùng vệ sinh khu vực văn phòng và lán trại; trang bị hơn 4.000 khẩu trang kháng khuẩn; bố trí các khu vực rửa tay sát trùng cho CBCNV; trang bị máy đo thân nhiệt cho văn phòng và các công trường, thường xuyên kiểm tra thân nhiệt cho CBCNV; hỗ trợ/chế độ cho CBNV liên quan đến dịch Covid-19…
Nhờ triển khai thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp và chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tình hình sức khỏe của CBCNV người lao động trong toàn Công ty luôn đảm bảo. Tuy nhiên, tính chủ động, sẵn sàng, quyết liệt vẫn được Vijako đặt lên hàng đầu nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới.

 

Chia sẻ đến các trang mạng: