Nhà hàng O’learys Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần dịch vụ ăn uống F&B Ba Sao

Đơn vị thực hiện: VIJAKO

Tiến độ thi công: Tháng 10/2014 -:- Tháng 01/2015

Địa chỉ: 38 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chia sẻ đến các trang mạng:

Quy mô

Dự án

Tổng diện tích

Thực hiện

Dự án

Thi công kết cấu và hoàn thiện kiến trúc cho nhà hàng.