PGBank Chi nhánh Đông Đô

Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển.

Lĩnh vực: Hệ thống cơ điện Hoàn thiện và lắp đặt nội thất

Gói thầu: Thi công xây dựng kho tiền, phá dỡ, cải tạo, hoàn thiện và lắp đắp nội thất, cơ điện cho văn phòng PGBank - Chi nhánh Đông Đô

Tổng thầu: VIJAKO

Tiến độ thi công: Tháng 11/2023 -:- Tháng 01/2024

Địa chỉ: Số 18, Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chia sẻ đến các trang mạng:

Quy mô

Dự án

+ Chi nhánh Đông Đô của Ngân Hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển với diện tích 2.000m2.

Tổng diện tích

Thực hiện

Dự án

+ Thi công phá dỡ, cải tạo, hoàn thiện, cơ điện và lắp đặt nội thất, lắp đặt thiết bị kho tiền cho chi nhánh ngân hàng với tổng diện tích sàn xây dựng 2.000m2.

Dự án khác