Trường BIS Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

Đơn vị thực hiện: VIJAKO

Tiến độ thi công: Tháng 11/2011 -:- Tháng 02/2012

Địa chỉ: Khu đô thị Vinhome Riverside Long Biên , Hà Nội

Chia sẻ đến các trang mạng:

Quy mô

Dự án

Tổng diện tích

Thực hiện

Dự án

Thi công kết cấu và hoàn thiện công trình trường học BIS.