VIJAKO chủ động chuẩn bị phương án cho giai đoạn bình thường mới

- 18/09/2021 -

Trước diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng do đợt dịch Covid-19 thứ 04 bùng phát gây ra. Ban Lãnh đạo Công ty đã kêu gọi sự chung sức, đồng lòng của toàn thể CBNV trong việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong thời gian giãn cách cũng như chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn bình thường mới.

Tận dụng thời gian giãn cách, Công ty đã rà soát và kiện toàn bộ máy theo chức năng, nhiệm vụ; Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ (online) và các khóa học online bên ngoài tạo điều kiện cho CBNV trau dồi kỹ năng, kiến thức để phát triển bản thân phục vụ lợi ích lâu dài cho Công ty và chính bản thân Người lao động. Bên cạnh đó, các phòng/ban/bộ phận chủ động trong việc thực hiện các công việc tồn đọng lớn chưa giải quyết trong thời gian qua.

Các Ban chỉ huy công trường chủ động cho phương án tổ chức thi công sau thời gian giãn cách đảm bảo đáp ứng kịp thời các yêu cầu chủ yếu về: huy động nhân lực, vật tư, cập nhật tiến độ…VIJAKO tin rằng, bên cạnh tiêm vắc xin cho Người lao động, các giải pháp như trên chính là vắc xin cho doanh nghiệp có thể đương đầu và vượt qua khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Đặc biệt, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện trọn vẹn các cam kết với đối tác ngay sau khi cơ chính quyền cho phép hoạt động trở lại.

Chia sẻ đến các trang mạng: