VIJAKO thực hiện chính sách phúc lợi tới cán bộ công nhân viên do ảnh hưởng của dịch Covid – 19

- 18/09/2021 -

Đối diện với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng, VIJAKO đã có sự chủ động trong việc xây dựng các kịch bản ứng phó. Các kịch bản được xây dựng chi tiết ngay từ đợt dịch đầu tiên và liên tục được cập nhật tình hình thực tế thay đổi. Công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn/khuyến cáo từ cơ quan chức năng và các kịch bản của Công ty (5K,…). Vì vậy Công ty đã chủ động hạn chế thấp nhất thiệt hại và đạt được những kết quả tích cực trong việc đảm bảo sức khỏe và quan tâm, chăm lo đời sống đến CBCNV.

Về cơ bản Công ty duy trì công việc và thu nhập cho CBNV, đảm bảo điều kiện sống cơ bản cho người lao động. Công ty tạo mọi điều kiện, bố trí sắp xếp CBNV có thể làm việc Online trong thời gian giãn cách.

Bên cạnh việc tích cực ủng hộ Qũy Covid-19 của Chính phủ (với tổng ủng hộ 250 triệu đồng), Công ty đã chủ động liên hệ, phối hợp với các bệnh viện và chính quyền địa phương trong việc đăng ký tiêm vắc xin sớm cho người lao động. Đến ngày 10/09/2021 100% CBCNV đã tiêm mũi 1 và 60% CBNV đã hoàn thành tiêm mũi 2. Ngoài ra, Công ty thực hiện chính sách hỗ trợ CBNV gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đối với công nhân bị ngừng việc trong thời gian tạm dừng làm việc theo yêu cầu của TP Hà Nội, Công ty hỗ trợ công nhân 1.500.000đ/tháng cho đến khi được phép đi làm trở lại và hỗ trợ xét nghiệm Covid-19 cho công nhân tại các công trình của Công ty.

Thực hiện test nhanh Covid-19 cho Cán bộ và công nhân

 

Chia sẻ đến các trang mạng: