VIJAKO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 20/05/2024 -

Vào chiều thứ 5 ngày 25/04/2024, VIJAKO đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để đánh giá và định hình chiến lược của công ty. Với sự tham gia của cổ đông và khách mời, sự kiện này không chỉ đóng góp ý kiến, bổ sung và thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 mà còn định hướng kế hoạch kinh doanh và xây dựng của VIJAKO năm 2024.

Ảnh: Ông Lê Văn Chiến – CT HĐQT kiêm TGĐ phát biểu khai mạc Đại hội.

Năm 2023, ngành xây dựng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do khó khăn chung của nền kinh tế, sự trầm lắng của thị trường Bất động sản và chưa có dấu hiệu phục hồi, điều này đã tạo ra áp lực lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mặc dù phải đối mặt với thực trạng trên, VIJAKO đã thể hiện sự linh hoạt và chủ động trong việc thích ứng với môi trường kinh doanh khó khăn. Bằng các chiến lược phát triển phù hợp, chắt chiu từng cơ hội, nâng cao hiệu suất lao động và tăng cường quản lý chi phí, công ty đã có được những kết quả khả quan trong năm 2023.

Khẳng định sự kiên định và quyết tâm của mình, VIJAKO không chỉ duy trì được vị thế trên thị trường mà còn đạt được một số mục tiêu kinh doanh quan trọng. Giá trị Hợp đồng ký mới thực hiện đạt 102%, doanh thu thực hiện đạt 95%, sản lượng thực hiện 90%, thu hồi vốn thực hiện đạt 89% so với kế hoạch.

HĐQT và Ban điều hành VIJAKO báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 với những kết quả tích cực.

Đặc biệt trong năm 2023, VIJAKO đã tiếp thị và ký Hợp đồng với 04 Chủ đầu tư mới có tiềm lực và uy tín trên thị trường: Archi Reenco Hòa Bình (Tập đoàn Việt Mỹ), Tập đoàn Nam Cường, PG Bank và CapitaLand.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đã đưa ra các kế hoạch trong năm 2024, ngoài việc tiếp tục củng cố bộ máy quản trị nội bộ và phát huy các thế mạnh tại lĩnh vực thi công dân dụng ở phân khúc trung và cao cấp, VIJAKO sẽ mở rộng kinh doanh lĩnh vực thi công công nghiệp, đầu tư công,…đồng thời tiếp tục xúc tiến và tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp.

Đại hội đã diễn ra trong một không khí trang trọng và chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự giao lưu và trao đổi thông tin giữa Đoàn chủ tịch và cổ đông. Các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, chiến lược phát triển,… đã được trình bày một cách minh bạch và cụ thể, đồng thời mở ra cơ hội cho cổ đông đưa ra ý kiến, đề xuất và trao đổi ý kiến với Đoàn chủ tịch.

Không khí trao đổi, thảo luận: sôi nổi, nhiều đóng góp

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng và nhận được sự nhất trí cao của các cổ đông.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của VIJAKO khép lại thành công với việc thông qua các Báo cáo, Tờ trình quan trọng với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100% từ các cổ đông như: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng kế hoạch 2024; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT năm 2023 và đề xuất 2024,… Và với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, VIJAKO tự tin rằng sẽ thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu đề ra cho năm 2024, tiếp tục đạt được thành công và phát triển bền vững.

Chia sẻ đến các trang mạng: