Hội nghị tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021

- 08/03/2021 -

Sáng ngày 05/03/2021, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Blue Lotus Hà Nội, Công ty đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm năm 2021 với sự tham gia của Ban lãnh đạo, Ban điều hành, Phụ trách các bộ phận, trưởng nhóm, cán bộ đại diện bộ phận và các cán bộ tiêu biểu năm 2020.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt HĐQT, Ông Lê Văn Chiến nhấn mạnh Hội nghị sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung văn bản: Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 toàn Công ty. Báo cáo tại Hội nghị, thay mặt Ban điều hành,Ông Nguyễn Đình Tiến cho biết, năm 2020, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các phòng/ban/bộ phận đã luôn đoàn kết và bám sát chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty, hoàn thành tốt các chương trình công tác theo kế hoạch đề ra, mọi hoạt động đều đảm bảo cơ bản đúng nguyên tắc, nâng cao được chất lượng và hiệu quả công việc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Văn Chiến ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các phòng/ban/bộ phận đã đạt được trong năm 2020. Đồng thời kêu gọi trong thời gian tới các CBCNV tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bám sát các chương trình kế hoạch năm 2021; Đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng kiến góp phần vận hành an toàn, hiệu quả, nâng cao đời sống cho người lao động .

Chia sẻ đến các trang mạng: