Văn phòng CityLand Hà Nội

Chủ đầu tư: Cityland Group

Đơn vị thực hiện: VIJAKO

Tiến độ thi công: Tháng 08/2017 -:- Tháng 11/2018

Địa chỉ: Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Chia sẻ đến các trang mạng:

Quy mô

Dự án

Tổng diện tích

Thực hiện

Dự án

Thi công kết cấu và hoàn thiện cho toà nhà văn phòng.